Kas mes esame

„Heart Felt Bloom LTD” yra Anglijoje ir Velse registruota bendrovė, kurios registracijos numeris yra 15268325, o registruotasis adresas – Meadway House 38A, Station Road West, Oxted, RH8 9EU. „Heart Felt Bloom LTD” valdo svetainę flowervendingmachine.co.uk (įskaitant visus subdomenus). „Heart Felt Bloom LTD” vykdo veiklą kaip „Heartfelt Bloom” (šioje politikoje: „Heartfelt Bloom”, „mes”, „mus”, „mūsų”).

Išimtys

Šios Taisyklės ir sąlygos netaikomos produktams ir paslaugoms. Produkto ar paslaugos sąlygas rasite pirkimo sutartyje.

Užsakymai

Atsižvelgiant į mūsų teikiamų produktų ir paslaugų pobūdį, reikalaujame tiesiogiai susisiekti su mumis, kad aptartumėte sąlygas ir pateiktumėte užsakymą. Susisiekite su mumis tinkamiausiu kontaktiniu variantu iš mūsų puslapio ” Susisiekite su mumis „.

Klientų aptarnavimas

Mūsų klientų aptarnavimo komanda yra pasirengusi padėti atsakyti į bet kokius klausimus ar problemas, susijusias su mūsų produktais ir paslaugomis. Susisiekite su mumis bet kuriuo tinkamu kanalu, nurodytu mūsų puslapyje ” Susisiekite su mumis „.

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki penktadienio dirbame nuo 9:00 iki 18:00 val.

Draudžiama veikla

Negalite pasiekti ar naudoti Svetainės jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriais mes suteikiame galimybę naudotis Svetaine. Svetainė negali būti naudojama jokiems komerciniams tikslams, išskyrus tuos, kuriuos mes specialiai patvirtinome ar patvirtinome.

Būdami Svetainės naudotojas, jūs sutinkate:

Naudotojo sukurti įnašai

Svetainėje galite būti kviečiami bendrauti, prisidėti prie tinklaraščių, pranešimų lentų, internetinių forumų ir kitų funkcijų arba jose dalyvauti, taip pat galite turėti galimybę kurti, pateikti, skelbti, rodyti, perduoti, atlikti, skelbti, platinti ar transliuoti turinį ir medžiagą mums arba Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, rašinius, vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, grafiką, komentarus, pasiūlymus, asmeninę informaciją ar kitą medžiagą (toliau – „Įnašai”). Įnašus gali matyti kiti Svetainės ir „Marketplace” pasiūlymų naudotojai bei trečiųjų šalių svetainės. Todėl bet kokie jūsų perduoti Įnašai gali būti laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais. Kurdami ar pateikdami bet kokius Įnašus, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

Bet koks naudojimasis Svetaine ar „Marketplace” pasiūlymais pažeidžiant pirmiau minėtus reikalavimus pažeidžia šias Sąlygas ir gali lemti, be kita ko, jūsų teisių naudotis Svetaine nutraukimą ar sustabdymą.

Įstatyminės teisės

Šios sąlygos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms.

Atsakomybės apribojimas

SVETAINĖ TEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA IR KOKIA YRA PRIEINAMA. SUTINKATE, KAD SVETAINĖS PASLAUGOMIS NAUDOSITĖS SAVO RIZIKA. KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAS, MES ATSISAKOME VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE IR JOS NAUDOJIMU, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO. NESUTEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS TURINIO TIKSLUMO AR IŠSAMUMO ARBA BET KOKIŲ SU ŠIA SVETAINE SUSIETŲ SVETAINIŲ TURINIO IR NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ (1) TURINIO IR MEDŽIAGOS KLAIDAS, NETIKSLUMUS AR NETIKSLUMUS, (2) BET KOKIO POBŪDŽIO ASMENS SUŽALOJIMĄ AR ŽALĄ TURTUI, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS IR NAUDOJIMOSI JA, (3) BET KOKIĄ NETEISĖTĄ PRIEIGĄ PRIE MŪSŲ SAUGIŲ SERVERIŲ IR (ARBA) JUOSE SAUGOMOS ASMENINĖS INFORMACIJOS IR (ARBA) FINANSINĖS INFORMACIJOS AR JŲ NAUDOJIMĄ, (4) BET KOKIO PERDAVIMO Į SVETAINĘ AR IŠ JOS NUTRAUKIMO AR SUSTABDYMO, (5) BET KOKIŲ KLAIDŲ, VIRUSŲ, TROJOS ARKLIŲ AR PANAŠIŲ DALYKŲ, KURIUOS Į SVETAINĘ AR PER JĄ GALI PERDUOTI BET KURI TREČIOJI ŠALIS, IR (ARBA) (6) BET KOKIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ BET KOKIAME TURINYJE IR MEDŽIAGOJE ARBA BET KOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIŲ AR ŽALOS, PATIRTOS DĖL BET KOKIO TURINIO, PASKELBTO, PERDUOTO AR KITAIP PATEIKTO PER SVETAINĘ, NAUDOJIMO. MES NEGARANTUOJAME, NEPATVIRTINAME, NEGARANTUOJAME IR NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKĮ PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ, REKLAMUOJAMĄ AR SIŪLOMĄ TREČIOSIOS ŠALIES PER SVETAINĘ, BET KOKIĄ HIPERSAITŲ SVETAINĘ ARBA BET KOKIĄ SVETAINĘ AR MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ, RODOMĄ REKLAMINIAME SKYDELYJE AR KITOJE REKLAMOJE, IR MES NEBŪSIME ŠALIS IR JOKIU BŪDU NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ BET KOKIO SANDORIO TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ STEBĖJIMĄ. KAIP IR PIRKDAMI PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ BET KOKIOJE TERPĖJE AR BET KOKIOJE APLINKOJE, TURĖTUMĖTE VADOVAUTIS SAVO GERIAUSIU SPRENDIMU IR PRIREIKUS ELGTIS ATSARGIAI.

Atsakomybės apribojimai

JOKIU ATVEJU MES, MŪSŲ DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEBUS ATSAKINGI JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, PAVYZDINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ AR BAUDINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ, NEGAUTAS PAJAMAS, PRARASTUS DUOMENIS AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI SVETAINE, NET JEI MUMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. NEPAISANT TO, KAD ČIA NURODYTA PRIEŠINGAI, MŪSŲ ATSAKOMYBĖ JUMS DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES IR NEPRIKLAUSOMAI NUO IEŠKINIO FORMOS VISADA BUS APRIBOTA SUMA, KURIĄ JŪS SUMOKĖJOTE MUMS PER VIENĄ (1) MĖNESĮ IKI IEŠKINIO ATSIRADIMO. TAM TIKRŲ JAV VALSTIJŲ ĮSTATYMAI IR TARPTAUTINIAI ĮSTATYMAI NELEIDŽIA APRIBOTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ ARBA NETAIKYTI AR APRIBOTI TAM TIKRŲ NUOSTOLIŲ. JEI JUMS TAIKOMI ŠIE ĮSTATYMAI, KAI KURIE ARBA VISI PIRMIAU NURODYTI ATSISAKYMAI AR APRIBOJIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI IR JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ.

Susisiekite su mumis

Dėl bet kokių su mūsų paslaugomis susijusių klausimų, abejonių ar skundų kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą mūsų puslapyje Susisiekite su mumis.